Xếp hình kỉ yếu tại Sân vận động Hòa Xuân

"Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ được thực hiện bởi chỉ một người. Đó là công trình của cả một tập thể" - Steve Jobs.
Tại Tùng Lâm - Asia, mỗi cá nhân chính là một mắc xích quan trọng trong guống quay của bộ máy vận hành. Sự hợp sức, gắn kết chặt chẽ của mỗi thành viên đã tạo nên sức mạnh nội tại, hình thành nên một khối thống nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền bỉ của Tùng Lâm - Asia.
Hãy cùng nhìn ngắm những khoảnh khắc ấn tượng của những mắc xích Tùng Lâm - Asia tại Sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG LÂM - ASIA. ????
 
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
amazon
Bootstrap Slider